48 BISTRO, Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 292 An D. Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 880 79 79
Trang web
Vị trí chính xác 10.760.247, 1.066.806.027


Địa chỉ 48 BISTRO ở đâu?

292 An D. Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của 48 BISTRO như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-14:00], Chủ Nhật:[10:00-14:00], Thứ Hai:[10:00-14:00], Thứ Ba:[10:00-14:00], Thứ Tư:[10:00-14:00], Thứ Năm:[10:00-14:00], Thứ Sáu:[10:00-14:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Banh Canh Cua Nhung Ho, Xuyên Á