468TattooSAIGON, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 11 Trần Bình Trọng, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 094 680 54 68
Trang web 468tattoosaigon.com
Vị trí chính xác 107.591.501, 1.066.809.868


Địa chỉ 468TattooSAIGON ở đâu?

11 Trần Bình Trọng, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của 468TattooSAIGON như thế nào?

Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm xăm Hình nghệ thuật, Phường 13