Trường Cao Đẳng FPT Polytechnic, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 778/B1 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 024 6327 6402
Trang web caodang.fpt.edu.vn
Vị trí chính xác 108.118.277, 1.066.800.415


Địa chỉ Trường Cao Đẳng FPT Polytechnic ở đâu?

778/B1 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Cao Đẳng FPT Polytechnic như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-19:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-19:00], Thứ Ba:[07:30-19:00], Thứ Tư:[07:30-19:00], Thứ Năm:[07:30-19:00], Thứ Sáu:[07:30-19:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường THCS Cầu Khởi, Khởi Hà