Trung tâm TDTT Phú Nhuận, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ QMWQ+989, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3517 8366
Trang web thethaophunhuan.com.vn
Vị trí chính xác 107.959.003, 1.066.883.665


Địa chỉ Trung tâm TDTT Phú Nhuận ở đâu?

QMWQ+989, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm TDTT Phú Nhuận như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sân Thể thao Đa năng Lam Sơn, Phường 4