Tiệm Sơn Hai Dũng, Bến Cát

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 355 tổ 13 ấp Kiến An, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 090 912 97 68
Trang web
Vị trí chính xác 11.147.509.399.999.900, 1.065.821.029


Địa chỉ Tiệm Sơn Hai Dũng ở đâu?

355 tổ 13 ấp Kiến An, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Sơn Hai Dũng như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đại Lý Sơn Văn Kiệt, Phú Mỹ