Siêu thị Bách hóa XANH Đường Bời Lời, Ninh Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Bời Lời, Ninh Sơn, Tây Ninh, 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 1908
Trang web bachhoaxanh.com
Vị trí chính xác 113.377.653, 1.061.158.932


Địa chỉ Siêu thị Bách hóa XANH Đường Bời Lời ở đâu?

Bời Lời, Ninh Sơn, Tây Ninh, 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Siêu thị Bách hóa XANH Đường Bời Lời như thế nào?

Thứ Sáu:[06:30-21:30], Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30], Thứ Hai:[06:30-21:30], Thứ Ba:[06:30-21:30], Thứ Tư:[06:30-21:30], Thứ Năm:[06:30-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Siêu thị Bách hóa XANH 945 Lê Hồng Phong, Phú Thọ