Quầy thuốc tây Nhật Sáng, Tân Lập

Thông tin địa điểm

Địa chỉ JX6P+7RC, Đường tỉnh 783, Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 812 24 37
Trang web
Vị trí chính xác 116.106.851, 10.598.702.019.999.900


Địa chỉ Quầy thuốc tây Nhật Sáng ở đâu?

JX6P+7RC, Đường tỉnh 783, Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quầy thuốc tây Nhật Sáng như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-20:00], Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[07:00-20:00], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quầy Thuốc Trúc Kiên, Minh Hưng