Phòng Khám Da Liễu Sài Gòn (SGC), Phường 15

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 471 Nguyễn Chí Thanh, Phường 15, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0896 693 355
Trang web dalieusaigon.com
Vị trí chính xác 10.756.281.099.999.900, 1.066.516.236


Địa chỉ Phòng Khám Da Liễu Sài Gòn (SGC) ở đâu?

471 Nguyễn Chí Thanh, Phường 15, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Da Liễu Sài Gòn (SGC) như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-19:30], Chủ Nhật:[08:00-19:30], Thứ Hai:[08:00-19:30], Thứ Ba:[08:00-19:30], Thứ Tư:[08:00-19:30], Thứ Năm:[08:00-19:30], Thứ Sáu:[08:00-19:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ HÀNG XANH, Phường 25