Chi nhánh K+ Thủ Đức, Bình Thọ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 236 Đ. Võ Văn Ngân, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6277 0777
Trang web
Vị trí chính xác 10.849.846.999.999.900, 106.767.376


Địa chỉ Chi nhánh K+ Thủ Đức ở đâu?

236 Đ. Võ Văn Ngân, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Chi nhánh K+ Thủ Đức như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Tâm Truyền Hình Cáp Htvc, Phường 12