ZilaFarm Công ty Nông Nghiệp Công Nghệ Cao – Ea Sar

Địa chỉ: Thôn 10, Ea Sar, Ea Kar, Đắk Lắk, Việt Nam

Số điện thoại: 098 382 68 69

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 12.845.479.599.999.900,1.085.306.773 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ ZilaFarm Công ty Nông Nghiệp Công Nghệ Cao ở đâu?

Trả lời: Thôn 10, Ea Sar, Ea Kar, Đắk Lắk, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của ZilaFarm Công ty Nông Nghiệp Công Nghệ Cao là bao nhiêu?

Trả lời: 098 382 68 69

Hỏi: ZilaFarm Công ty Nông Nghiệp Công Nghệ Cao mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của ZilaFarm Công ty Nông Nghiệp Công Nghệ Cao là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Hoa Lay Ơn Định An - Hiệp An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.