YMS GUNDAM, Phường 16

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 537/5 Phạm Văn Chiêu, Phường 16, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 945 82 30
Trang web ymsgundam.com
Vị trí chính xác 108.532.355, 1.066.613.292


Địa chỉ YMS GUNDAM ở đâu?

537/5 Phạm Văn Chiêu, Phường 16, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của YMS GUNDAM như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Lemon Giftshop, Phường 4