YEN Sushi & Sakee Pub, Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 15A Lê Quý Đôn, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1900 066890
Trang web booking.yensushisake.com
Vị trí chính xác 10.780.496.699.999.900, 1.066.914.805


Địa chỉ YEN Sushi & Sakee Pub ở đâu?

15A Lê Quý Đôn, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của YEN Sushi & Sakee Pub như thế nào?

Thứ Bảy:[10:30-14:00], Chủ Nhật:[10:30-14:00], Thứ Hai:[10:30-14:00], Thứ Ba:[10:30-14:00], Thứ Tư:[10:30-14:00], Thứ Năm:[10:30-14:00], Thứ Sáu:[10:30-14:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  TOKYO Deli, Phường 2