Yen Sushi Premium, Phường 9

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 123 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 066890
Trang web booking.yenpremium.com
Vị trí chính xác 10.781.213, 10.668.202.099.999.900


Địa chỉ Yen Sushi Premium ở đâu?

123 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Yen Sushi Premium như thế nào?

Thứ Bảy:[11:00-14:00], Chủ Nhật:[11:00-14:00], Thứ Hai:[11:00-14:00], Thứ Ba:[11:00-14:00], Thứ Tư:[11:00-14:00], Thứ Năm:[11:00-14:00], Thứ Sáu:[11:00-14:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sushi Ko, Phường 10