Yến Sào Yến Loan, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 116B Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Tây Ninh, 80000, Việt Nam
Số điện thoại 093 348 12 48
Trang web yensaotayninh.vn
Vị trí chính xác 113.174.159, 1.061.065.843


Địa chỉ Yến Sào Yến Loan ở đâu?

116B Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Tây Ninh, 80000, Việt Nam

Giờ làm việc của Yến Sào Yến Loan như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-19:30], Thứ Bảy:[07:30-19:30], Chủ Nhật:[07:30-19:30], Thứ Hai:[07:30-19:30], Thứ Ba:[07:30-19:30], Thứ Tư:[07:30-19:30], Thứ Năm:[07:30-19:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trà sữa Mai Trinh, Thạnh Bình