Yến sào Quế Anh, huyện Bàu Bàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tổ 14 ấp 4, huyện Bàu Bàng, Bình Dương 823260, Việt Nam
Số điện thoại 097 930 13 09
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 11.382.696.099.999.900, 1.066.052.515


Địa chỉ Yến sào Quế Anh ở đâu?

Tổ 14 ấp 4, huyện Bàu Bàng, Bình Dương 823260, Việt Nam

Giờ làm việc của Yến sào Quế Anh như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[12:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tôm Hùm Canada - Cua Hoàng Đế MrD, Dĩ An