Yasmin Farm – Đồng Hỷ

Địa chỉ: Xóm Hội Hiểu, Đồng Hỷ, Thái Nguyên 250000, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web: yasminfarm.vn

Bản đồ chỉ đường: 216.411.384,1.058.058.484 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Yasmin Farm ở đâu?

Trả lời: Xóm Hội Hiểu, Đồng Hỷ, Thái Nguyên 250000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Yasmin Farm là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Yasmin Farm mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Yasmin Farm là gì?

Trả lời: yasminfarm.vn

Xem thêm:  Khách sạn Golden, Thới Hoà