YaMe.vn – Phường 08

Địa chỉ: 126 Tôn Đức Thắng, Phường 08, Sóc Trăng, Việt Nam

Số điện thoại: 028 7307 1441

Trang web: yame.vn

Bản đồ chỉ đường: 96.086.033,1.059.771.256 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ YaMe.vn ở đâu?

Trả lời: 126 Tôn Đức Thắng, Phường 08, Sóc Trăng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của YaMe.vn là bao nhiêu?

Trả lời: 028 7307 1441

Hỏi: YaMe.vn mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:30-22:00], Chủ Nhật:[08:30-22:00], Thứ Hai:[08:30-22:00], Thứ Ba:[08:30-22:00], Thứ Tư:[08:30-22:00], Thứ Năm:[08:30-22:00], Thứ Sáu:[08:30-22:00]

Hỏi: Website của YaMe.vn là gì?

Trả lời: yame.vn

Xem thêm:  Gymstore - Quần áo tập Gym, Yoga, Phụ kiện tập Gym cao cấp - Phường 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.