Xưởng Nội Thất Giá Rẻ, Khu Tái Định Cư

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 29/16 Đ. Số 5, Khu Tái Định Cư, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0772 624 666
Trang web
Vị trí chính xác 108.990.337, 10.677.018.509.999.900


Địa chỉ Xưởng Nội Thất Giá Rẻ ở đâu?

29/16 Đ. Số 5, Khu Tái Định Cư, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Xưởng Nội Thất Giá Rẻ như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nội Thất Ngọc Phi Tây Ninh, Phường 4