Xưởng may JimmiK, Khu phố 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 74JF+XQG, Khu phố 3, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3840 596
Trang web
Vị trí chính xác 11.282.434.499.999.900, 10.612.443.809.999.900


Địa chỉ Xưởng may JimmiK ở đâu?

74JF+XQG, Khu phố 3, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Xưởng may JimmiK như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hoàng Phúc Fashion Shop, P