XTM Shop, Hiệp Bình Chánh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lô 04-10A Tầng 4, 242 Đ. Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 911 51 05
Trang web
Vị trí chính xác 10.827.662.199.999.900, 10.672.192


Địa chỉ XTM Shop ở đâu?

Lô 04-10A Tầng 4, 242 Đ. Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của XTM Shop như thế nào?

Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:30-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa hàng 999, Thanh Bình