Xông Hơi – Xoa Bóp, Phú Mỹ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2M5J+M66, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 098 987 47 17
Trang web
Vị trí chính xác 110.091.597, 10.668.052.209.999.900


Địa chỉ Xông Hơi - Xoa Bóp ở đâu?

2M5J+M66, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Xông Hơi - Xoa Bóp như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bệnh viện Triều An, An Lạc