Xỏ Khuyên – Piercing – Minh Châu Tattoo, Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 12 An Bình, Phường 6, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0898 993 995
Trang web minhchautattoo.vn
Vị trí chính xác 10.752.542.799.999.900, 1.066.719.194


Địa chỉ Xỏ Khuyên - Piercing - Minh Châu Tattoo ở đâu?

12 An Bình, Phường 6, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Xỏ Khuyên - Piercing - Minh Châu Tattoo như thế nào?

Thứ Sáu:[09:00-20:00], Thứ Bảy:[09:00-20:00], Chủ Nhật:[09:00-20:00], Thứ Hai:[09:00-20:00], Thứ Ba:[09:00-20:00], Thứ Tư:[09:00-20:00], Thứ Năm:[09:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  thọ tattoo xăm nghê thuật dĩ an, An Bình