Xí Nghiệp Công Nghiệp và Dịch Vụ Ôtô, Phường Cô Giang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 139 Cô Giang, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 359 66 11
Trang web isamco.com.vn
Vị trí chính xác 107.627.315, 1.066.946.258


Địa chỉ Xí Nghiệp Công Nghiệp và Dịch Vụ Ôtô ở đâu?

139 Cô Giang, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Xí Nghiệp Công Nghiệp và Dịch Vụ Ôtô như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30], Thứ Sáu:[07:30-16:30], Thứ Bảy:[07:30-16:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  PHÒNG KHÁM ĐÔNG Y NGUYỄN VĂN TÙY - Thầy thuốc chữa ung thư tốt nhất tây ninh, Ninh Sơn