Xẻng – Mồi & Bia, Đa Kao

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 22 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 877 15 00
Trang web m.facebook.com
Vị trí chính xác 107.904.926, 1.067.012.738


Địa chỉ Xẻng - Mồi & Bia ở đâu?

22 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Xẻng - Mồi & Bia như thế nào?

Thứ Bảy:[16:00-00:00], Chủ Nhật:[16:00-00:00], Thứ Hai:[16:00-00:00], Thứ Ba:[16:00-00:00], Thứ Tư:[16:00-00:00], Thứ Năm:[16:00-00:00], Thứ Sáu:[16:00-00:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán ăn Bàu Sen, Trường Tây