Xe khách Huệ Nghĩa, Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 11 Đ. Lê Đại Hành, Phường 4, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1900 088840
Trang web
Vị trí chính xác 107.588.548, 10.665.904.859.999.900


Địa chỉ Xe khách Huệ Nghĩa ở đâu?

11 Đ. Lê Đại Hành, Phường 4, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Xe khách Huệ Nghĩa như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Taxi Tây Ninh, Thanh Điền