XE BA GÁC CHỞ HÀNG THUÊ, Phường 8

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 55/42 Thành Mỹ, Phường 8, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 737304, Việt Nam
Số điện thoại 090 677 72 23
Trang web xebagacchohangthue.com
Vị trí chính xác 10.781.214.799.999.900, 10.665.348.039.999.900


Địa chỉ XE BA GÁC CHỞ HÀNG THUÊ ở đâu?

55/42 Thành Mỹ, Phường 8, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 737304, Việt Nam

Giờ làm việc của XE BA GÁC CHỞ HÀNG THUÊ như thế nào?

Thứ Sáu:[05:30-22:00], Thứ Bảy:[05:30-22:00], Chủ Nhật:[05:30-22:00], Thứ Hai:[05:30-22:00], Thứ Ba:[05:30-22:00], Thứ Tư:[05:30-22:00], Thứ Năm:[05:30-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Xe tải chở hàng quận 5 - Nhận chở hàng thuê, dọn nhà đi tỉnh, Phường 8