vườn trái cây Thanh Tuyền, Thanh Tuyền

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 5FF7+9WJ, Lê Danh Cát Road, Thanh Tuyền, Dầu Tiếng, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 091 179 37 05
Trang web
Vị trí chính xác 111.734.507, 1.064.647.555


Địa chỉ vườn trái cây Thanh Tuyền ở đâu?

5FF7+9WJ, Lê Danh Cát Road, Thanh Tuyền, Dầu Tiếng, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của vườn trái cây Thanh Tuyền như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-17:00], Chủ Nhật:[09:00-17:00], Thứ Hai:[09:00-17:00], Thứ Ba:[09:00-17:00], Thứ Tư:[09:00-17:00], Thứ Năm:[09:00-17:00], Thứ Sáu:[09:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Xanhta Coffee, Bình Phước