Vườn Trái Cây Mỹ Khánh – Mỹ Khánh

Địa chỉ: XPV3+9W6, Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 99.934.133,10.570.478 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Vườn Trái Cây Mỹ Khánh ở đâu?

Trả lời: XPV3+9W6, Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Vườn Trái Cây Mỹ Khánh là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Vườn Trái Cây Mỹ Khánh mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Hỏi: Website của Vườn Trái Cây Mỹ Khánh là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Cây Giống Trần Lý - Thái Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.