Vườn trái cây Minh Thành – Vú sữa Lò Rèn sạch, Dương Minh Châu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ TT. Dương Minh Châu, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 098 111 60 34
Trang web
Vị trí chính xác 11.376.644.299.999.900, 1.062.375.804


Địa chỉ Vườn trái cây Minh Thành - Vú sữa Lò Rèn sạch ở đâu?

TT. Dương Minh Châu, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Vườn trái cây Minh Thành - Vú sữa Lò Rèn sạch như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-18:00], Chủ Nhật:[06:00-18:00], Thứ Hai:[06:00-18:00], Thứ Ba:[06:00-18:00], Thứ Tư:[06:00-18:00], Thứ Năm:[06:00-18:00], Thứ Sáu:[06:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bách Nhật Hoa Viên, Châu Thành