Vườn trái cây Hiệp Đồi Nhãn – thôn 8

Địa chỉ: PR5C+VCP, Hiệp Đồi Nhãn, thôn 8, Cư Jút, Đăk Nông, Việt Nam

Số điện thoại: 0359 625 447

Trang web: facebook.com

Bản đồ chỉ đường: 127.097.106,10.782.107.789.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Vườn trái cây Hiệp Đồi Nhãn ở đâu?

Trả lời: PR5C+VCP, Hiệp Đồi Nhãn, thôn 8, Cư Jút, Đăk Nông, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Vườn trái cây Hiệp Đồi Nhãn là bao nhiêu?

Trả lời: 0359 625 447

Hỏi: Vườn trái cây Hiệp Đồi Nhãn mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Vườn trái cây Hiệp Đồi Nhãn là gì?

Trả lời: facebook.com

Xem thêm:  Trái nhà ngôs - Đắk Song