Vườn trái cây Gò Chùa, Phước Trạch

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 47M2+44C, Phước Trạch, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0834 983 210
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 111.328.172, 10.625.025.409.999.900


Địa chỉ Vườn trái cây Gò Chùa ở đâu?

47M2+44C, Phước Trạch, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Vườn trái cây Gò Chùa như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-17:00], Chủ Nhật:[09:00-17:00], Thứ Hai:[09:00-17:00], Thứ Ba:[09:00-17:00], Thứ Tư:[09:00-17:00], Thứ Năm:[09:00-17:00], Thứ Sáu:[09:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cà Phê Sân Vườn, Tân Châu