Vườn Thanh Long Lâm Xuân Phúc – Hàm Thuận Nam

Địa chỉ: Thôn Đại Thành, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, Việt Nam

Số điện thoại: 091 422 71 00

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 1.098.066,1.079.958.935 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Vườn Thanh Long Lâm Xuân Phúc ở đâu?

Trả lời: Thôn Đại Thành, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Vườn Thanh Long Lâm Xuân Phúc là bao nhiêu?

Trả lời: 091 422 71 00

Hỏi: Vườn Thanh Long Lâm Xuân Phúc mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[05:00-19:00], Chủ Nhật:[05:00-19:00], Thứ Hai:[05:00-19:00], Thứ Ba:[05:00-19:00], Thứ Tư:[05:00-19:00], Thứ Năm:[05:00-19:00], Thứ Sáu:[05:00-19:00]

Hỏi: Website của Vườn Thanh Long Lâm Xuân Phúc là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Vườn cây nhà Hai Quý - BìnhTân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.