VƯỜN TÁO SÔNG DINH – Tấn Tài

Địa chỉ: 266/20 Dã Tượng, Tấn Tài, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam

Số điện thoại: 0356 186 190

Trang web: facebook.com

Bản đồ chỉ đường: 115.436.634,10.900.534.259.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ VƯỜN TÁO SÔNG DINH ở đâu?

Trả lời: 266/20 Dã Tượng, Tấn Tài, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của VƯỜN TÁO SÔNG DINH là bao nhiêu?

Trả lời: 0356 186 190

Hỏi: VƯỜN TÁO SÔNG DINH mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hỏi: Website của VƯỜN TÁO SÔNG DINH là gì?

Trả lời: facebook.com

Xem thêm:  CÂY GIỐNG THANH DUY - CHỢ LÁCH - BẾN TRE - Chợ Lách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.