Vườn Rau Sạch Tam Kỳ – Tam Kỳ

Địa chỉ: Khối phố 3, Tam Kỳ, Quảng Nam 560000, Việt Nam

Số điện thoại: 090 567 81 86

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 155.555.966,10.847.031.919.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Vườn Rau Sạch Tam Kỳ ở đâu?

Trả lời: Khối phố 3, Tam Kỳ, Quảng Nam 560000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Vườn Rau Sạch Tam Kỳ là bao nhiêu?

Trả lời: 090 567 81 86

Hỏi: Vườn Rau Sạch Tam Kỳ mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Vườn Rau Sạch Tam Kỳ là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Cửa Hàng Hạt Giống Xuân Nông - Xuannong.vn - Xuân Khánh