Vườn Rau Cô Ba Hoa – Vị Thanh

Địa chỉ: VG7Q+V9W, Unnamed Road, Vị Thanh, Vị Thuỷ, Hậu Giang, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 98.647.443,1.055.384.469 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Vườn Rau Cô Ba Hoa ở đâu?

Trả lời: VG7Q+V9W, Unnamed Road, Vị Thanh, Vị Thuỷ, Hậu Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Vườn Rau Cô Ba Hoa là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Vườn Rau Cô Ba Hoa mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[04:00-16:00], Chủ Nhật:[04:00-16:00], Thứ Hai:[04:00-16:00], Thứ Ba:[04:00-16:00], Thứ Tư:[04:00-16:00], Thứ Năm:[04:00-16:00], Thứ Sáu:[04:00-16:00]

Hỏi: Website của Vườn Rau Cô Ba Hoa là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Bưởi Da Xanh Đa Kia (5 Bình) - Bù Gia Mập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.