Vườn Quốc Gia Núi Chúa, Ninh Hải

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Thôn Thái An, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 094 672 06 97
Trang web vqgnuichua.vn
Vị trí chính xác 11.680.879.299.999.900, 10.917.505.709.999.900


Địa chỉ Vườn Quốc Gia Núi Chúa ở đâu?

Thôn Thái An, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Vườn Quốc Gia Núi Chúa như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trạm kiểm lâm Vườn quốc gia Bến En - Hải Vân