Vườn Lan Dũng Ly – Phường 7

Địa chỉ: XCJ2+R62, Ankroet, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Số điện thoại: 097 746 75 38

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 11.982.020.499.999.900,1.084.005.081 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Vườn Lan Dũng Ly ở đâu?

Trả lời: XCJ2+R62, Ankroet, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Vườn Lan Dũng Ly là bao nhiêu?

Trả lời: 097 746 75 38

Hỏi: Vườn Lan Dũng Ly mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[09:00-17:00], Chủ Nhật:[09:00-17:00], Thứ Hai:[09:00-17:00], Thứ Ba:[09:00-17:00], Thứ Tư:[09:00-17:00], Thứ Năm:[09:00-17:00], Thứ Sáu:[09:00-17:00]

Hỏi: Website của Vườn Lan Dũng Ly là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Vườn hoa lan hồ điệp ở Bảo Lộc - Phường 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.