Vườn Lan Cao Nguyên Xanh – Lộc Tiến

Địa chỉ: 69/4 Nguyễn Tri Phương, Lộc Tiến, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam

Số điện thoại: 0374 999 789

Trang web: facebook.com

Bản đồ chỉ đường: 115.428.413,10.778.768.199.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Vườn Lan Cao Nguyên Xanh ở đâu?

Trả lời: 69/4 Nguyễn Tri Phương, Lộc Tiến, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Vườn Lan Cao Nguyên Xanh là bao nhiêu?

Trả lời: 0374 999 789

Hỏi: Vườn Lan Cao Nguyên Xanh mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Hỏi: Website của Vườn Lan Cao Nguyên Xanh là gì?

Trả lời: facebook.com

Xem thêm:  Hoa Lan - Tân Phong