Vườn hồng Lễ Vân – Phường 10

Địa chỉ: 45 Khe Sanh, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Số điện thoại: 091 665 57 56

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 11.926.893,1.084.624.391 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Vườn hồng Lễ Vân ở đâu?

Trả lời: 45 Khe Sanh, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Vườn hồng Lễ Vân là bao nhiêu?

Trả lời: 091 665 57 56

Hỏi: Vườn hồng Lễ Vân mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Vườn hồng Lễ Vân là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Vườn Sầu Riêng Nhà Năm Tân - Long Tiên