Vườn Dừa Xiêm Xanh Hồng Hạnh Bến Tre – Khu Phố 4

Địa chỉ: ĐT883, Khu Phố 4, Châu Thành, Bến Tre 930000, Việt Nam

Số điện thoại: 090 377 09 99

Trang web: business.site

Bản đồ chỉ đường: 103.100.934,10.635.673.419.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Vườn Dừa Xiêm Xanh Hồng Hạnh Bến Tre ở đâu?

Trả lời: ĐT883, Khu Phố 4, Châu Thành, Bến Tre 930000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Vườn Dừa Xiêm Xanh Hồng Hạnh Bến Tre là bao nhiêu?

Trả lời: 090 377 09 99

Hỏi: Vườn Dừa Xiêm Xanh Hồng Hạnh Bến Tre mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hỏi: Website của Vườn Dừa Xiêm Xanh Hồng Hạnh Bến Tre là gì?

Trả lời: business.site

Xem thêm:  Vườn Dâu Cô Tâm - Phường 8