Vườn dưa pepino – Định farm – Phường 8

Địa chỉ: Hẻm 7P Nguyên Tử Lực, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 66000, Việt Nam

Số điện thoại: 090 826 11 25

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 119.752.209,10.846.190.949.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Vườn dưa pepino – Định farm ở đâu?

Trả lời: Hẻm 7P Nguyên Tử Lực, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 66000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Vườn dưa pepino – Định farm là bao nhiêu?

Trả lời: 090 826 11 25

Hỏi: Vườn dưa pepino – Định farm mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-16:30], Chủ Nhật:[08:00-16:30], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[Đóng cửa], Thứ Tư:[Đóng cửa], Thứ Năm:[Đóng cửa], Thứ Sáu:[08:00-16:30]

Hỏi: Website của Vườn dưa pepino – Định farm là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Homi camp - khe sanh - Tân Hợp