Vườn dâu Tùng Nguyên – Phường 11

Địa chỉ: 73 Tây Hồ, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Số điện thoại: 097 397 43 59

Trang web: vuondautungnguyendalat.com

Bản đồ chỉ đường: 119.534.573,1.084.797.358 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Vườn dâu Tùng Nguyên ở đâu?

Trả lời: 73 Tây Hồ, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Vườn dâu Tùng Nguyên là bao nhiêu?

Trả lời: 097 397 43 59

Hỏi: Vườn dâu Tùng Nguyên mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:00-18:30], Chủ Nhật:[07:00-18:30], Thứ Hai:[07:00-18:30], Thứ Ba:[07:00-18:30], Thứ Tư:[07:00-18:30], Thứ Năm:[07:00-18:30], Thứ Sáu:[07:00-18:30]

Hỏi: Website của Vườn dâu Tùng Nguyên là gì?

Trả lời: vuondautungnguyendalat.com

Xem thêm:  Sơ Ri Farm Gò Công - Gò Công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.