Vườn Dâu ThànhChung&Thiên Lý – Thành phố Đà Lạt

Địa chỉ: Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Số điện thoại: 0399 032 669

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 11.978.673.599.999.900,1.084.104.124 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Vườn Dâu ThànhChung&Thiên Lý ở đâu?

Trả lời: Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Vườn Dâu ThànhChung&Thiên Lý là bao nhiêu?

Trả lời: 0399 032 669

Hỏi: Vườn Dâu ThànhChung&Thiên Lý mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[06:00-20:00], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[06:00-20:00], Thứ Ba:[06:00-20:00], Thứ Tư:[06:00-20:00], Thứ Năm:[06:00-20:00], Thứ Sáu:[06:00-20:00]

Hỏi: Website của Vườn Dâu ThànhChung&Thiên Lý là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Vườn Hồng Nhà TOM - Xuân Trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.