Vườn dâu tằm Ba Phong – Tân Hưng

Địa chỉ: C4XH+MHC, Tân Hưng, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Số điện thoại: 091 845 16 96

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 114.491.953,1.061.288.909 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Vườn dâu tằm Ba Phong ở đâu?

Trả lời: C4XH+MHC, Tân Hưng, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Vườn dâu tằm Ba Phong là bao nhiêu?

Trả lời: 091 845 16 96

Hỏi: Vườn dâu tằm Ba Phong mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Vườn dâu tằm Ba Phong là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nông Sản Tây Nguyên - Đắk Song

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.