Vườn Dâu Phước Lộc – Phường 8

Địa chỉ: 159a Đường Thánh Mẫu, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Số điện thoại: 097 444 04 66

Trang web: kenhhomestay.com

Bản đồ chỉ đường: 11.975.901.499.999.900,1.084.402.822 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Vườn Dâu Phước Lộc ở đâu?

Trả lời: 159a Đường Thánh Mẫu, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Vườn Dâu Phước Lộc là bao nhiêu?

Trả lời: 097 444 04 66

Hỏi: Vườn Dâu Phước Lộc mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:30-18:00], Chủ Nhật:[07:30-18:00], Thứ Hai:[07:30-18:00], Thứ Ba:[07:30-18:00], Thứ Tư:[07:30-18:00], Thứ Năm:[07:30-18:00], Thứ Sáu:[07:30-18:00]

Hỏi: Website của Vườn Dâu Phước Lộc là gì?

Trả lời: kenhhomestay.com

Xem thêm:  Nông Trại Kiên Kiên - Thuận Hoà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.