Vườn dâu Liên Hằng – Phường 7

Địa chỉ: XCH6+8V9, Ankroet, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Số điện thoại: 096 600 99 52

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 119.782.944,1.084.122.434 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Vườn dâu Liên Hằng ở đâu?

Trả lời: XCH6+8V9, Ankroet, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Vườn dâu Liên Hằng là bao nhiêu?

Trả lời: 096 600 99 52

Hỏi: Vườn dâu Liên Hằng mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[07:00-20:00], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00]

Hỏi: Website của Vườn dâu Liên Hằng là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Dâu tây Thanh Trung - Phường 9