Vườn Dâu Khả Hân – Phường 3

Địa chỉ: 08 Đường Trần Thánh Tông, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Số điện thoại: 091 663 84 49

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 11.915.543.699.999.900,1.084.332.958 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Vườn Dâu Khả Hân ở đâu?

Trả lời: 08 Đường Trần Thánh Tông, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Vườn Dâu Khả Hân là bao nhiêu?

Trả lời: 091 663 84 49

Hỏi: Vườn Dâu Khả Hân mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Vườn Dâu Khả Hân là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Hoa Lay Ơn Định An - Hiệp An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.