Vườn Dâu Cô Tâm – Phường 8

Địa chỉ: 415A Đường Võ Trường Toản, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 670000, Việt Nam

Số điện thoại: 0345 283 057

Trang web: facebook.com

Bản đồ chỉ đường: 11.959.359.899.999.900,10.844.935.199.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Vườn Dâu Cô Tâm ở đâu?

Trả lời: 415A Đường Võ Trường Toản, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 670000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Vườn Dâu Cô Tâm là bao nhiêu?

Trả lời: 0345 283 057

Hỏi: Vườn Dâu Cô Tâm mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Vườn Dâu Cô Tâm là gì?

Trả lời: facebook.com

Xem thêm:  Vườn chuối Laba - Đạ Ròn