Vườn chôm chôm Hai Hoàng – Kế Sách

Địa chỉ: Phong Nẫm, Kế Sách, Sóc Trăng, Việt Nam

Số điện thoại: 0857 378 373

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 98.891.397,1.059.618.399 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Vườn chôm chôm Hai Hoàng ở đâu?

Trả lời: Phong Nẫm, Kế Sách, Sóc Trăng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Vườn chôm chôm Hai Hoàng là bao nhiêu?

Trả lời: 0857 378 373

Hỏi: Vườn chôm chôm Hai Hoàng mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Vườn chôm chôm Hai Hoàng là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nhà vườn Hoàng Thuấn - Thịnh Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.