Vườn Cây Ăn Quả Bà Xuân Ô Quý Hồ – Sa Pa

Địa chỉ: Tổ 2, phường Ô Quý Hồ, Sa Pa, Lào Cai, Việt Nam

Số điện thoại: 097 637 33 66

Trang web: songnhisapa.com

Bản đồ chỉ đường: 223.695.871,1.037.969.978 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Vườn Cây Ăn Quả Bà Xuân Ô Quý Hồ ở đâu?

Trả lời: Tổ 2, phường Ô Quý Hồ, Sa Pa, Lào Cai, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Vườn Cây Ăn Quả Bà Xuân Ô Quý Hồ là bao nhiêu?

Trả lời: 097 637 33 66

Hỏi: Vườn Cây Ăn Quả Bà Xuân Ô Quý Hồ mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[06:00-18:00], Chủ Nhật:[06:00-18:00], Thứ Hai:[06:00-18:00], Thứ Ba:[06:00-18:00], Thứ Tư:[06:00-18:00], Thứ Năm:[06:00-18:00], Thứ Sáu:[06:00-18:00]

Hỏi: Website của Vườn Cây Ăn Quả Bà Xuân Ô Quý Hồ là gì?

Trả lời: songnhisapa.com

Xem thêm:  Vườn chú Ba Cống - Bình Thuỷ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.